Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2017/11/07 16:06]
kontakt@atravis.cz
start [2017/11/07 16:11]
kontakt@atravis.cz
Řádek 11: Řádek 11:
   * Spolehlivost v platbách   * Spolehlivost v platbách
  
-{{:tombeau_aoste_800_v5_rd2_i.png?300 |}}+{{:tombeau_aoste.png?nolink&300 |}}